Događaji

Jedan od osnovnih ciljeva Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike
TRANSPORTLOG je kontinuirana edukacija kadrova iz oblasti transporta i
logistike. Članovi Asocijacije i njeni partneri dugo se bave edukativnim
aktivnostima kroz organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, obuka i
predavanja.

Događaji2018-12-28T07:34:12+00:00

Aktuelni događaji

Ka održivom transportu 2019
Šesta regionalna Konferencija

7. i 8. novembar 2019.

Location: Zlatibor, Hotel Mona

Ka održivom transportu 2019<br/>Šesta regionalna Konferencija

Održani događaji