Događaji

Jedan od osnovnih ciljeva Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike
TRANSPORTLOG je kontinuirana edukacija kadrova iz oblasti transporta i
logistike. Članovi Asocijacije i njeni partneri dugo se bave edukativnim
aktivnostima kroz organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, obuka i
predavanja.

Događaji2019-02-05T10:59:20+00:00

Aktuelni događaji

Seminar
Za bezbedan transport opasnog tereta

Start date: 12. marta 2019. - End date: 5. aprila 2019.

Location: Beograd, Stadion Event Centar

Seminar <br/>Za bezbedan transport opasnog tereta

Ka održivom transportu 2019
Šesta regionalna Konferencija

Start date: 7. novembra 2019. - End date: 8. novembra 2019.

Location: Zlatibor, Hotel Mona

Ka održivom transportu 2019<br/>Šesta regionalna Konferencija

Održani događaji