Seminar

Seminar „Izmene i dopune Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima“ je održan u petak 21. decembra 2018. godine, u Beogradu, Stadion Event Centaru, u organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransportLog. Podršku u organizaciji Seminara pružil je firma Intico d.o.o.

Dana 8. decembra 2018. godine objavljene su izmene i dopune Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl. Glasnik RS“ 95/2018).

Izmene i dopune Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl. Glasnik RS“ 95/2018), koje su stupile na snagu 8. decembra 2018. godine, donele su značajne novine u oblasti vođenja evidencije radnog vremena vozača, izmenjen je i period čuvanja dokumentacije, definisane su nove obaveze za vozača, uvedene su gradacije prekršaja i došlo je do izmena iznosi kazni za pravno lice, odgovorno lice i člana posade vozila odnosno fizičko lice.

Učesnici koji su prisustvovali seminaru su dobili, od predavača prof. dr Vladimira Momčilovića (Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet), neophodne informacije o novim obavezama i o praktičnoj primeni izmena i dopuna Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. U skladu sa raspoloživim vremenom, učesnici seminara koji su pažljivo pratili predavanje aktivno su se uključivali i u diskusiju.

Galerija

Izvršni organizator