Seminar

Još jedan od Seminara u organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransportLog, a u saradnji sa Intico d.o.o., protekao je veoma uspešno. Seminar na temu „Prekršaji i kazne u oblasti radnog vremena vozača, vremena vožnje i korišćenja tahografa“, održan je 12.06.2014. godine u Beogradu, u hotelu Prestige.

Seminar je nastao kao potreba za razmenom iskustava i znanja stručnjaka iz transportne privrede, obrazovnih institucija, državne uprave i lokalne samouprave, a bio je namenjen rukovodiocima transportnih preduzeća, rukovodiocima transporta i voznih parkova, organizatorima transporta, menadžerima logistike, organima državne uprave i lokalne samouprave. Jedan od ciljeva seminara je bio i okupljanje svih zainteresovanih u ovoj oblasti na jednom mestu.

Nakon zvaničnog otvaranja, predstavljanja Asocijacije i same tematike Seminara od strane Predsednika Asocijacije TransportLog Aleksandra Manojlovića, počelo je izlaganje tema. Nakon svakog predavanja sledila je diskusija.

Predavanja su pružila učesnicima neophodne informacije iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja tahografa, kao i pripremu za dolazeće promene u smislu njihovog usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom.

Autori su izložili radove koji su obuhvatili sledeće teme:

  • Propisi u oblasti radnog vremena vozača, vremena upravljanja i korišćenja tahografa u R. Srbiji – izazovi i moguća rešenja

Jasmina Jovanović, dipl.ing., Ministarstvo građevinarstva, sobraćaja i infrastrukture, Snežana Bogdanović, dipl.pravnik, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalana pitanja 

  • Odgovornost za prekršaje u R. Srbiji u pogledu vremena upravljanja i korišćenja tahografa – Sudska praksa

Sunčica Savić, dipl. pravnik, sudija Prekršajnog suda u Beogradu 

  • Najčešći prekršaji vremena upravljanja i korišćenja tahografa na putevima u R. Srbiji

Boban Milinković, dipl.ing., MUP R. Srbije – Uprava saobraćajne policije 

  • Prekršaji i kazne u pogledu radnog vremena vozača, vremena vožnje i korišćenja tahografa – naša iskustva u susednim zemljama

Doc. dr Vladimir Momčilović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet 

  • Prekršaji i zakonska rešenja u pogledu radnog vremena vozača, vremena vožnje i korišćenja tahografa – iskustva Hrvatske

Denis Špac, dipl.ing., Tahograf d.o.o., predstavnik VDO za Hrvatsku i član radne grupe za izradu Zakona o radu mobilnih posada 

Kroz predavanja transportna privreda se bliže upoznala sa aktivnostima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u oblasti pripreme i promene zakonskih i podzakonskih akata u oblasti vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja tahografa. Učesnici su imali priliku i da čuju iskustva u vezi prekršaja i kazni u oblasti radnog vremena vozača koja imaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Objašnjene su i najčešće kazne i prekršaji vozača u inostranstvu. Slušajući iskustva Hrvatske takođe se moglo saznati dosta korisnih informacija i steći slika kako se i pod kojim uslovima vrši kontrola prekršaja u zemljama okruženja.

Cilj seminara je bio da se učesnicima pruže neophodne informacije iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, iz oblasti radnih vremena vozača i korišćenja tahografa, kao i priprema učesnika za dolazeće promene u smislu njihovog usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom. Može se zaključiti da su obrađene teme bile veoma interesantne i aktuelne jer je seminaru prisustvovalo 130 stručnjaka iz oblasti transporta i logistike.

Opšti utisak svih prisutnih učesnika je da je seminar bio odlično organizovan, a tema više nego zanimljiva. Asocijacija će i dalje nastojati da u potpunosti podrži i izađe u susret svim zahtevima, potrebama učesnika kroz organizovanje raznih seminara i obuka, usavršavanjem i osposobljavanjem kadrova u oblasti transporta i logistike.

Zahvaljujemo na ukazanom poverenju i dosadašnjoj saradnji i nadamo se da će se ona uspešno nastaviti. Vidimo se uskoro na nekom novom Seminaru sa aktuelnim i interesantnim temama.

Galerija

Sponzori i partneri

Izvršni organizator