Seminar
PRAĆENJE I KONTROLA TROŠKOVA I PERFORMANSI
U LOGISTICI I TRANSPORTU

Beograd, Klub Satelit

31. maj 2013.

Podeli:

Praćenje i kontrola troškova i performansi u logistici i transportu

Praćenje i kontrola troškova i performansi u logistici i transportu

Seminar

Seminar „Praćenje i kontrola troškova i performansi u logistici i transportu“ održan je 31. maja 2013. godine u Beogradu u organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransportLog. Sponzori Seminara bili su Voith, Marinković Hofmann i VDO. Autori su izložili radove koji se odnose na logistiku i transport, a obuhvaćene su sledeće teme:

  • Logističke performanse u maloprodajnim lancima snabdevanja

Doc. dr Svetlana Nikoličić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

  • Sinhronizovanje proizvodnje sa distribucijom – primer kolaboracije u lancu snabdevanja

Doc. dr Nebojša Gvozdenović, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu

  • Ključni logistički indikatori performansi u skladištima i transportu

Mr Slobodan Antić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

  • Troškovi u lancima snabdevanja

Nemanja Bilanović, Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike TransportLog

  • Troškovi aktivnosti u voznim parkovima

Doc. dr Aleksandar Manojlović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

  • Oporezivanje vozila za različite modalitete nabavke i korišćenja vozila

Dr Snežana Kaplanović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

  • Performanse u drumskom transportu

Dr Olivera Medar, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

  • Informacioni sistem digitalnih tahografa – korak ka unapređenju performansi

Dr Vladimir Momčilović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Galerija

2018-09-18T20:15:54+00:00