Seminar

U organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransportLog održan je Seminar „Primena Pravilnika o evidenciji radnog vremena člana posade vozila“ u Beogradu, Centar Balašević, Miška Kranjca 17a, u sredu 15. marta 2017. godine od 10:00 do 13:30. Podršku u organizaciji Seminara je pružio Intico d.o.o.

Dana 24. februara 2017. godine objavljen je Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila („Sl. Glasnik RS“ 13/2017). Pravilnik počinje da se primenjuje 1. aprila 2017. godine.

Pravilnik donosi značajne novine u evidenciji radnog vremena vozača, što će u velikoj meri uticati na organizaciju rada zaposlenih zaduženih za formiranje i vođenje evidencije vozača i drugih članova posade vozila.

Seminaru su prisustvovali rukovodioci transportnih preduzeća, rukovodioci transporta i voznih parkova, referenti, admnistratori i analitičari transporta, voznih parkova i logistike, organizatori unutrašnjeg i međunarodnog prevoza, kao i menadžeri logistike.

Teme obrađene na seminaru su pružile učesnicima neophodne informacije o novim obavezama i o praktičnoj primeni Pravilnika o evidenciji radnog vremena člana posade vozila.

Na seminaru su izložene sledeće teme:

  • Šta donosi Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila – Zakonske osnove u pogledu evidencije, Osnovne odredbe pravilnika i njihova interpretacija. Primer izgleda evidencije.

Doc. dr Vladimir Momčilović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

  • Praktična primena vođenja evidencije radnog vremena člana posade – propisi i praktični saveti

Miloš Milović, dipl. ing., Intico d.o.o.

  • Korišćenje podataka sa tahografa i iz softvera za analizu podataka sa tahografa za formiranje evidencije o radnom vremenu člana posade vozila – Mogućnosti korišćenja postojećih softvera za analizu podataka sa tahografa za formiranje evidencije o radnom vremenu člana posade vozila.

Stevan Jovićević, Tahograf BG d.o.o.

Galerija

Izvršni organizator