Seminar

U organizaciji Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransportLog održan je još jedan uspešan Seminar na temu ’’Šta donosi novi Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima?’’. Zbog velikog interesovanja Seminar je održan u tri termina 15. i 17. decembra 2015. godine i 28. januara 2016. godine u Beogradu, u hotelu Prestige. Podršku u organizaciji Seminara pružio je Intico d.o.o.

Nakon više godina priprema, 26. decembra 2015. godine donet je Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i to je bio glavni razlog organizovanja Seminara. Glavni cilj Seminara je bio okupljanje svih zainteresovanih u ovoj oblasti na jednom mestu, kako bi se upoznali sa novinama koje donosi novi Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.

Rečima dobrodošlice Seminar je otvorio Predsednik Upravnog odbora Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TransporLog, Doc. dr Aleksandar Manojlović. Nakon reči dobrodošlice, organizatori su učesnicima predstavili sadržaj Seminara, nakon čega je počelo izlaganje tema.

Seminar je organizovan iz dva dela. U prvom delu izloženi su radovi koji su obuhvatili sledeće teme:

  • Vremena upravljanja, pauze i odmori članova posade u drumskom prevozu

Doc. dr Vladimir Momčilović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

  • Novine u oblasti radnog vremena posade vozila

Doc. dr Aleksandar Manojlović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

  • Gradacija prekršaja u novom Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Miloš Milović, dipl. ing., Intico d.o.o.

Nakon prvog dela Seminara usledila je diskusija sa velikim brojem pitanja veoma zainteresovanih učesnika. Diskusija se iz sale preselila u hotelski restoran gde su učesnici imali organizovan ručak. Nakon ručka usledio je drugi deo Seminara sa radovima sledećih tema:

  • Šta se očekuje uvođenjem sistema procene rizika

Doc. dr Vladimir Momčilović, Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet

  • Softver za analizu i uočavanje prekršaja sa digitalnog tahografa

Stevan Jovićević, Tahograf BG d.o.o.

Ovim izlaganjima je završen deo sa predstavljanjem radova, nakon čega su učesnici postavljali pitanja koja su dovela do veoma sadržajne diskusije.

Kroz predavanja učesnici su bliže upoznati sa novinama iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, iz oblasti radnih vremena vozača i korišćenja tahografa, kao i priprema učesnika za dolazeće promene u smislu njihovog usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom. Očigledno je da su obrađene teme bile veoma interesantne i aktuelne pa je Seminaru u tri termina prisustvovalo više od 300 učesnika.

Zbog velikog interesovanja Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike TransportLog će u narednom periodu organizovati još seminara i obuka na ovu temu o čemu će svim zainteresovanim poslati obaveštenje sa svim potrebnim informacijama.

Opšti utisak svih prisutnih učesnika je da je Seminar bio odlično organizovan i sproveden, a tema više nego zanimljiva. Asocijacija će i dalje nastojati da u potpunosti podrži i izađe u susret svim zahtevima, potrebama učesnika kroz organizovanje raznih seminara i obuka, usavršavanjem i osposobljavanjem kadrova u oblasti transporta i logistike.

Zahvaljujemo na ukazanom poverenju i dosadašnjoj saradnji i nadamo se da će se ona uspešno nastaviti. Vidimo se uskoro na nekom novom Seminaru sa aktuelnim i interesantnim temama.

Galerija

Sponzori i partneri

Medijski partneri

Izvršni organizator