Loading...
Home2019-07-24T20:56:46+00:00

O nama

Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva, promovisanja i zaštite prava i interesa svojih članova u oblasti transporta i logistike. Prevashodni cilj i oblast ostvarivanja ciljeva Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG je unapređenje struke i kulture transporta i logistike, ostvarivanje organizovanijeg i uspešnijeg rada članova udruženja, jačanje standarda i uslova rada kao i obezbeđivanje održivog razvoja za sektor transporta i logistike.

Saznaj više

O nama

Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva, promovisanja i zaštite prava i interesa svojih članova u oblasti transporta i logistike. Prevashodni cilj i oblast ostvarivanja ciljeva Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG je unapređenje struke i kulture transporta i logistike, ostvarivanje organizovanijeg i uspešnijeg rada članova udruženja, jačanje standarda i uslova rada kao i obezbeđivanje održivog razvoja za sektor transporta i logistike.

Saznaj više

Događaji

Jedan od osnovnih ciljeva Asocijacije rukovodilaca transporta i logistike TRANSPORTLOG je kontinuirana edukacija
kadrova iz oblasti transporta i logistike. Članovi Asocijacije i njeni partneri dugo se bave edukativnim aktivnostima kroz
organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, obuka i predavanja. Kroz ostale aktivnosti Asocijacije pruža se mogućnost
prepoznavanja problema sa kojima se sreću kadrovi u transportu i logistici, kao i mogućnost definisanja adekvatnih
edukativnih programa Asocijacije koji će se baviti ovim problemima.

Transportni Kongres 2020
Treći regionalni Kongres

Start date: 5. i 6. novembar 2020.

Location: Zlatibor Hotel Mona

Aktuelni dogadjaji_TK_2020

Najnovije vesti

Informišemo Vas o najnovijim događajima i stručnim informacijama u transportu i logistici.

Nacionalna asocijacija tehničkih pregledaIntico